HIND

 1. Müügikanalites näidatakse hindu nii käibemaksuga kui ka ilma käibemaksuta.
 2. Makseid võetakse vastu eurodes
 3. Hinnad kehtivad Lepingu sõlmimisest kuni kokku lepitud maksetähtaja aegumiseni.
 4. Best Press OÜ jätab endale õiguse teha hindades muudatusi. Muudatusi kajastatakse veebilehel spordime.ee.
 5. Best Press OÜ teatab Kliendile Müügikanalis tellimisprotsessi alguses vastuvõetavad maksevahendid.

BEST PRESS OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Best Press Oül on õigus Lepingust sanktsioonideta taganeda ning jätta tellitud Kaup üle andmata või Teenus osutamata kui:
  1. Kaup on laost otsa saanud;
  2. Best Press OÜ või kaasatud kolmandad isikud ei tarni enam tellitud Kaupa või ei osuta tellitud Teenust;
  3. Kauba hinda või omadusi on E-Poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  4. Klient rikub Üldtingimusi.
 2. Kui Best Press OÜl ei ole võimalik Lepingut täita, võetakse Kliendiga ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul tellimuse Kinnituse saatmisest. Best Press OÜ võib tellitu asemel üle anda sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada sama kvaliteedi ja hinnaga Teenuse.

LEPINGU SÕLMIMISE KORD

 1. Lepingu sõlmimise kord
  1. Klient valib E-Poes soovitavad toote(d) ja/või Teenuse(d) ning lisab need ostukorvi.
  2. Lepingu sõlmimiseks vajutab Klient ostukorvis lingile „Kinnita“, täidab nõutud andmeväljad ning tasub ekraanile kuvatava arve koheselt pangaülekande või krediitkaardiga, sõlmib e-arve püsimakse lepingu või tellib arve.
  3. Arve tasumisel, e-arve püsimakse lepingu sõlmimisel või isikule arve väljastamisel loetakse Leping sõlmituks.
  4. Pärast Lepingu sõlmimist edastab Best Press OÜ Kliendile Kinnituse Lepingu sõlmimise kohta. Kinnitus edastatakse Kliendi poolt Lepingu sõlmimisel antud kontaktandmetele (e-mail, telefon, vmt).
  5. Klient kohustub Lepingu sõlmimisel edastama Best Press OÜle ainult õiged andmed.
  6. Lepingu sõlmimise kohta Kliendile saadetav Kinnitus sisaldab viidet Üldtingimustele ning Lepingu ja Kauba või Teenuse üksikasjadele.
  7. Lepingu sõlmimine toimub eesti keeles.
 2. Telefoni teel sõlmitud Leping
  1. Kliendiga loetakse Leping telefoni teel sõlmituks kui Best Press OÜ on peale telefonikõnet edastanud Kliendi kontaktandmetele Kinnituse ja/või arve Kauba või Teenuse eest tasumiseks.
  2. Tarbijaga loetakse Leping sõlmituks, kui Tarbija on tasunud arve ja kinnitab sellega oma tahet olla telefoni teel võetud kohustustega seotud.
 3. Lepingu sõlmimine erijuhtudel
  1. Kliendile saadetakse Kinnitus Lepingu sõlmimise kohta. Kinnitus sisaldab muuhulgas teavet digitaalses vormis koostatud ja edastatud Kauba või Teenuse kasutusviisi kohta, rakendatavatest tehnilistest kaitsemeetmete ning riist- ja tarkvara ühilduvuse kohta, mida Best Press OÜ teab või peab teadma; samuti sellest, et Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab, et ta kaotab sellega taganemisõiguse.
  2. Pangakaardiga
   1. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse Kliendi pangaarvelt.
   2. Püsimaksega tellimise korral pikeneb Tellimus automaatselt, kui Klient ei ole seda tingimust muutnud ehk Tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.
   3. Püsimaksega digikauba Tellimuse automaatset pikenemist saab Klient tühistada kaks tööpäeva enne järgmist debiteerimispäeva. Püsimaksega paberkauba Tellimuse automaatset pikenemist saab tühistada 15 päeva enne järgmist debiteerimispäeva.
   4. Tellimust saab tühistada pöördudes Best Press OÜ tellimiskeskusesse e-posti aadressile klienditugi@veebihai.ee
   5. Püsimaksega Tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab Tellimus kuni ettemakse lõpuni.

TELLIMUSE TÄITMINE

 1. Kliendil on õigus valida Best Press OÜ pakutavate Kauba kohaletoimetamise viiside vahel.
 2. Best Press OÜ pakutavateks Tellimuse täitmise viisideks on olenevalt Kauba omadustest Kauba kohaletoimetamine, Teenuse osutamine või muu soorituse tegemine (eelkõige digitaalse sisu edastamine või kättesaadavaks tegemine).
 3. Kauba kohaletoimetamise korral on Best Press OÜ kohustused täidetud, kui Best Press OÜ või tema ülesandel tegutsev kolmas isik on Kliendi tellimusele vastaval tähtpäeval või tähtaja jooksul (nende puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades mõistlikuks pidada):
  1. toimetanud Kauba Kliendi poolt nimetatud aadressile, postkasti (s.h. Klient peab tagama, et postkast on turvaline, väljaande mõõtmetele vastav ja Kliendi postkastina identifitseeritav) või pakiautomaati; või
  2. andnud Kliendile üleantava Kauba üle Kliendile või Kliendi seaduslikule esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub kokkuleppel Kliendiga.
 4. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Valida on võimalik Omniva ja Itella Smartposti pakiautomaatide vahel.
 5. Ajakirjade tellimused jõustuvad esimesel võimalusel, eelneva tellimuse lõpust või vastavalt kliendi poolt valitud perioodi.
 6. Best Press OÜ teatab Tarbijale Müügikanalis hiljemalt tellimisprotsessi alguses kättetoimetamise piirangud (näiteks piirkonnad, kuhu kauba kättetoimetamine ei ole võimalik või on võimalik täiendava tasu eest).
 7. Digitaalne sisu loetakse edastatuks või kättesaadavaks tehtuks kui Best Press OÜ on sellise digitaalse sisu, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, edastamist alustanud.
 8. Teenus loetakse osutatuks, kui see on Kliendile tarnitud/osutatud Kliendi tellimusele vastaval tähtpäeval või tähtaja jooksul ning nende puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades mõistlikuks pidada.